Informatie als AIR

Locatie

Achterin de tuin van Museum Tromp’s Huys, Dorpsstraat 99 te Oost-Vlieland, staat het voormalige atelier van Betzy Akersloot-Berg. Dit atelier liet zij eind 19de eeuw als bouwpakket uit Noorwegen komen, het land waar zij geboren was. Nadien is het atelier verbouwd tot kleine woning en is het verhuurd geweest. Het atelier heeft door zijn oorspronkelijke gebruik een directe relatie met het woonhuis van de schilderes. In het beleidsplan 2013-2017 van Stichting Museum Tromp’s Huys is al de wens uitgesproken het atelier weer bij Dorpsstraat 99 te betrekken. Het ligt aan de rustige kant van het dorp Oost-Vlieland.

Het dorp biedt tal van culturele activiteiten, vooral in de schoolvakanties en de weekenden van april t/m oktober. In de kerk worden vrijwel wekelijks concerten georganiseerd van soms zeer hoog niveau. Podium Vlieland vertoont binnen en buiten (!) films en organiseert filmweekenden met een thema (IDFA, Scandinavische films, gender-films, thrillers). Het festival Into the Great Wide Open trekt jaarlijks zo’n 7.000-8.000 bezoekers, kunstenaars, muzikanten en vrijwilligers naar het eiland.

Gebouw

Het atelier biedt aan de ene kant uitzicht over de Waddenzee en aan de andere kant op een tuin. Het atelier is zeer rustig gelegen. Vooral in de maanden november t/m april wordt het eiland, op de meeste weekenden en de kerstvakantie na, allesbehalve overstroomd door toeristen. Het is een knusse plek. Beneden bevinden zich een slaapkamer, een keukentje en een douche. Naastgelegen is een berging. De woonkamer is boven. Het gebouw is gelegen in de zuidoosthoek van de tuin. De kunstenaar mag gebruik maken van het grasveld ten westen en noorden van het atelier. Er is wifi aanwezig.

Het gebouw leent zich goed als onderkomen voor één of twee kunstenaars die inspiratie willen opdoen, een onderzoek willen doen of op het eiland elders werk uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de woning zelf als atelier wordt gebruikt. Doordat het grasveld gebruikt mag worden, is het bijv. wel geschikt voor iemand die in de open lucht (houten) sculpturen maakt. Het museum bevindt zich aan de andere zijde van het perceel en heeft de entree aan de Dorpsstraat. De tuin is vrij toegankelijk.

Verzekering

Van de bewoners wordt verwacht dat ze beschikken over een eigen ziektekosten- en WA-verzekering. Er wordt geen verzekering afgesloten voor de aanwezige kunstwerken. De eigenaar van de dijkwoning, Vereniging Hendrick de Keyser, draagt zorg voor verzekering van en onderhoud aan gebouw en installaties.

Contract

Met de kunstenaar zal een contract worden opgesteld, waarin de wederzijdse verplichtingen zijn opgenomen. Duidelijk vermeld daarin zijn de voorwaarden waaronder de kunstenaar van de dijkwoning gebruik mag maken en wat hij/zij daarbij van de stichting kan en mag verwachten.

Kosten

De kunstenaar betaalt voor zijn/haar verblijf een vergoeding voor kosten zoals linnengoed en schoonmaak. Deze vergoeding is voor 2018 vastgesteld op EUR 175 per week op basis van 1 persoon. Voor de tweede persoon geldt een toeslag van 50 euro. Is het verblijf korter dan 1 week, dan geldt de weekprijs. Bij het zoeken naar fondsen kan de stichting een ondersteunende rol vervullen, maar het blijft de eigen verantwoordelijkheid van de kunstenaar. Het Mondriaanfonds financiert jaarlijks kunstenaars die via een AIR-programma inspiratie en verdieping willen opdoen.

De stichting draagt – in onderling overleg – bij aan de kosten voor publiciteit, tentoonstellingen en workshops. Daarvoor is een jaarlijks budget gereserveerd van 8000 euro.

Periode

In 2018 wordt de woning als AIR verhuurd in de volgende perioden:

  • 17 maart 2018 tot 28 april 2018 (in plaats van 15 jan tot en met 31 maart)
  • 27 augustus tot 8 september
  • 15 september tot en met 15 december, met uitzondering van de periode 13 tot 27 oktober.

De kunstenaar kan een aanvraag indienen voor een verblijf binnen deze perioden. De maximale duur van een verblijf is 3 maanden. Een verblijfsaanvraag voor korter dan 3 maanden maakt een grotere kans om ingewilligd te worden.

Zichtbaarheid

Het artist in residence programma ‘Studio Betzy’ is onderdeel van de activiteiten van Stichting Museum Tromp’s Huys. Communicatie over het programma zal vanuit het museum worden gecoördineerd. De kunstenaar op zijn/haar beurt draagt de verantwoordelijkheid over de zichtbaarheid van zijn/haar project. Dat kan zijn in de vorm van presentaties, tentoonstellingen, open atelierdagen, lezingen en workshops. Daarnaast wordt van de kunstenaar verwacht wekelijks een bijdrage te leveren voor de website. Die moet een showcase worden van alles wat zich vanuit Studio Betzy heeft gevormd.

Continuïteit en Flexibiliteit

Voor een project als ‘Studio Betzy’ is het van belang dat er continuïteit is. Alleen al vanuit financieel oogpunt is dat belangrijk. Om die continuïteit te borgen, is het belangrijk intensief contact te onderhouden met vertegenwoordigers uit verschillende disciplines, zoals film, beeldende kunst en wetenschap. Tevens wordt contact onderhouden met andere partijen op Vlieland, actief op cultuur(historisch) en natuurwetenschappelijk gebied, waaronder Stichting Recreatiebelangen Vlieland, Studio de Coöp, Informatiecentrum De Noordwester, Staatsbosbeheer, LAB Vlieland, Cultuur Historische Verenging Eilandt Flielandt, ITGWO, school voor BO en VO De Jutter Vlieland. Alleen zo wordt het project breed gedragen in de samenleving.

Vooralsnog gaat de voorkeur uit naar reeds afgestudeerde of gevestigde kunstenaars en wetenschappers, die een bijzondere plek zoeken en graag een creatieve of cultuurhistorische bijdrage willen leveren aan (de leefbaarheid van het eiland) Vlieland.

Elke periode is een nieuwe en daarvan moeten we leren. Het kan heel goed zijn dat we besluiten soms het atelier voor een langere, aaneengesloten periode te verhuren en soms juist voor een kortere periode. Dat is afhankelijk van het aanbod en de vraag vanuit de samenleving.