Werkzaamheden aan dijkwoning weer opgepakt

Werkzaamheden aan dijkwoning weer opgepakt

De werkzaamheden aan de dijkwoning hebben lange tijd stil gelegen, maar zijn sinds kort weer opgepakt. Tijdens het werk was duidelijk geworden dat de constructie onvoldoende stevig was. In overleg met diverse partijen is een manier gevonden om de constructie te verstevigen. De verwachte oplevering is nu eind oktober.

Door de commissie AIR Studio Betzy worden voorbereidingen getroffen om de eerste ‘artist’ begin januari de dijkwoning te laten betrekken.