Recreëren, schilderen of schrijven aan de Waddenzee
 
Studio Betzy

Informatie AIR

Kunstenaars, schrijvers, dichters, muzikanten of wetenschappers kunnen de dynamiek van het eiland in de actuele context verbeelden. De vorm waarin dit wordt verpakt willen we zo ruim mogelijk houden.

Locatie
De kunstenaar zal verblijven in het voormalig atelier van Betzy Akersloot-Berg. Achterin de tuin van Museum Tromp’s Huys, Dorpsstraat 99 te Oost-Vlieland. Dit atelier liet Betzy eind 19de eeuw als bouwpakket uit Noorwegen komen, het land waar zij geboren was. Nadien is het atelier verbouwd tot kleine woning en is het verhuurd geweest. Het atelier heeft door zijn oorspronkelijke gebruik een directe relatie met het woonhuis van de schilderes. 

De Atelierwoning ligt aan de rustige kant van het dorp Oost-Vlieland. Het dorp biedt tal van culturele activiteiten, vooral in de schoolvakanties en de weekenden.

  • In de Nicolaaskerk worden verschillende soorten concerten georganiseerd.
  • Podium Vlieland vertoont binnen en buiten films en organiseert filmweekenden met een thema (IDFA, Scandinavische films, gender-films, thrillers).
  • Het festival Into the Great Wide Open trekt jaarlijks zo’n 8.000 bezoekers, kunstenaars, muzikanten en vrijwilligers naar het eiland.

Overnachtingsplek
De Atelierwoning biedt aan de ene kant uitzicht over de Waddenzee en aan de andere kant op de tuin van Tromp’s Huys. Het is een knusse plek voor één of twee personen. Beneden bevinden zich de keuken, een slaapkamer en badkamer. De woonkamer is boven en geeft een weids uitzicht op het mooie Wad.

Het gebouw leent zich goed als onderkomen voor een kunstenaars die inspiratie willen opdoen, een onderzoek willen doen of op het eiland elders werk uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de woning zelf als atelier wordt gebruikt.

Periode

De kunstenaar kan een aanvraag indienen voor een verblijf.

De maximale duur van een verblijf is 3 maanden.

Een verblijfsaanvraag voor korter dan 3 maanden maakt een grotere kans om ingewilligd te worden.

Contract

Er zal met de kunstenaar een contract worden opgesteld, waarin de wederzijdse verplichtingen zijn opgenomen.

Duidelijk vermeld daarin zijn de voorwaarden waaronder de kunstenaar van de dijkwoning gebruik mag maken en wat hij/zij daarbij van de stichting kan en mag verwachten.

Verzekering

Er wordt verwacht dat de bewoners beschikken over een eigen ziektekosten- en WA-verzekering. Er wordt geen verzekering afgesloten voor de aanwezige kunstwerken.

De eigenaar van de Atelierwoning, Vereniging Hendrick de Keyser, draagt zorg voor verzekering van en onderhoud aan gebouw en installaties.

Kosten

De kunstenaar betaalt voor zijn/haar verblijf een vergoeding voor de kosten zoals; linnengoed en schoonmaak.

Bij het zoeken naar fondsen kan de stichting een ondersteunende rol vervullen, maar het blijft de eigen verantwoordelijkheid van de kunstenaar. Het Mondriaanfonds financiert jaarlijks kunstenaars die via een AIR-programma inspiratie en verdieping willen opdoen.

De stichting draagt – in onderling overleg – bij aan de kosten voor publiciteit, tentoonstellingen en workshops. Daarvoor is een jaarlijks budget gereserveerd.

Zichtbaarheid

Het Artist in Residence programma is onderdeel van de activiteiten van Museum Tromp’s Huys. Communicatie over het programma zal vanuit het museum worden gecoördineerd. De kunstenaar op zijn/haar beurt draagt de verantwoordelijkheid over de zichtbaarheid van zijn/haar project. Dat kan zijn in de vorm van presentaties, tentoonstellingen, open atelierdagen, lezingen en workshops.

Continuïteit en Flexibiliteit

Voor een project als Studio Betzy is het van belang dat er continuïteit is. Alleen al vanuit financieel oogpunt is dat belangrijk. Om die continuïteit te borgen, is het belangrijk intensief contact te onderhouden met vertegenwoordigers uit verschillende disciplines, zoals; film, beeldende kunst en wetenschap. Tevens wordt contact onderhouden met andere partijen op Vlieland (actief op cultuur(historisch) en natuurwetenschappelijk gebied), waaronder Stichting Recreatiebelangen Vlieland, Studio de Coöp, Informatiecentrum De Noordwester, Staatsbosbeheer, LAB Vlieland, Cultuur Historische Verenging Eilandt Flielandt, ITGWO, school voor BO en VO De Jutter Vlieland. Alleen zo wordt het project breed gedragen in de samenleving.

Vooralsnog gaat de voorkeur uit naar reeds afgestudeerde of gevestigde kunstenaars en wetenschappers, die een bijzondere plek zoeken en graag een creatieve of cultuurhistorische bijdrage willen leveren aan (de leefbaarheid van het eiland) Vlieland.

Elke periode is een nieuwe en daarvan moeten we leren. Het kan heel goed zijn dat we besluiten soms het atelier voor een langere, aaneengesloten periode te verhuren en soms juist voor een kortere periode. Dat is afhankelijk van het aanbod en de vraag vanuit de samenleving.